Điều khoản điều kiện 7BALL – Thông Tin Mới Nhất 2024

Điều khoản sử dụng và thỏa thuận của sòng bạc 7BALL (sau đây gọi là “Thỏa thuận này”) nhằm làm rõ cách bạn (sau đây gọi là “người dùng” hoặc “bạn”) sử dụng trang web này (sau đây gọi là “nền tảng này”) và các dịch vụ khác nhau được cung cấp (sau đây gọi là “thỏa thuận này”) (gọi tắt là “Dịch vụ”) sẽ tuân thủ các quy tắc và điều kiện. Vui lòng đọc kỹ thỏa thuận này trước khi sử dụng nền tảng này và xác nhận rằng bạn hoàn toàn hiểu và chấp nhận tất cả nội dung của thỏa thuận này.

7ball

Điều khoản đăng ký 7BALL

Người dùng nên cung cấp thông tin cá nhân trung thực, chính xác và đầy đủ khi đăng ký, bao gồm nhưng không giới hạn tên, giới tính, tuổi, thông tin liên hệ, v.v.

Người dùng nên lưu giữ đúng số tài khoản, mật khẩu đã đăng ký và không được chuyển nhượng, cho người khác mượn.

Người dùng chịu trách nhiệm về tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu đã đăng ký của mình và mọi tổn thất do rò rỉ hoặc đánh cắp tài khoản và mật khẩu của họ sẽ do chính người dùng chịu.

Điều khoản sử dụng sản phẩm 7BALL

Khi sử dụng các dịch vụ khác nhau do nền tảng này cung cấp, người dùng không được sử dụng nền tảng này để tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp nào.

Người dùng phải tuân thủ các quy tắc sử dụng của nền tảng này và không được sử dụng nền tảng này để xuất bản hoặc phổ biến thông tin sai lệch, thông tin độc hại hoặc nội dung vi phạm quyền của người khác.

Khi sử dụng các dịch vụ do nền tảng này cung cấp, người dùng phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, đồng thời không được sao chép hoặc phổ biến tác phẩm hoặc thông tin của người khác mà không được phép.

Điều khoản bảo mật của 7BALL

Khi người dùng sử dụng nền tảng này, họ có thể tiếp xúc với bí mật thương mại, bí mật kỹ thuật hoặc thông tin bí mật khác của nền tảng. Người dùng phải tuyệt đối giữ bí mật thông tin này và không được tiết lộ, phổ biến hoặc sử dụng nó cho các mục đích khác mà không được phép.

Người dùng nên lưu giữ thông tin cá nhân của mình đúng cách và không tiết lộ thông tin cá nhân cho người khác để tránh những tổn thất không đáng có.

Các thỏa thuận khác

Khi sử dụng nền tảng 7BALL, người dùng phải tuân thủ các thông báo, thông báo và quy định khác do nền tảng này ban hành và không được vi phạm các quy định liên quan.

Nền tảng này có quyền sửa đổi thỏa thuận này dựa trên nhu cầu kinh doanh hoặc những thay đổi về luật pháp và quy định. Thỏa thuận sửa đổi sẽ được công khai trên nền tảng này và người dùng nên chú ý và hiểu nội dung thỏa thuận mới nhất một cách kịp thời.

Điều khoản thông tin cá nhân của 7BALL

Nền tảng 7BALL sẽ thu thập, sử dụng, lưu trữ và chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng theo quy định của pháp luật. Để biết các phương pháp xử lý cụ thể, vui lòng tham khảo chính sách quyền riêng tư của nền tảng này.

Người dùng có quyền truy vấn, sửa và xóa thông tin cá nhân của mình. Để biết phương thức hoạt động cụ thể, vui lòng xem trang quản lý thông tin cá nhân của nền tảng này.

Nền tảng này sẽ thực hiện các biện pháp quản lý và kỹ thuật hợp lý để bảo vệ tính bảo mật cho thông tin cá nhân của người dùng và ngăn chặn thông tin bị rò rỉ, bị mất hoặc bị sử dụng sai mục đích.

Thỏa thuận bảo mật tài khoản 7BALL

Người dùng nên giữ an toàn số tài khoản, mật khẩu của mình và tránh sử dụng mật khẩu quá đơn giản hoặc chia sẻ tài khoản với người khác.

Người dùng nên thay đổi mật khẩu thường xuyên để tránh bị trộm tài khoản hoặc đoán mật khẩu.

Nếu phát hiện sự bất thường về số tài khoản hoặc rò rỉ mật khẩu, người dùng nên liên hệ ngay với bộ phận dịch vụ khách hàng của nền tảng 7BALL để xử lý.

Người dùng được yêu cầu đọc kỹ và hiểu toàn bộ nội dung của thỏa thuận này trước khi sử dụng nền tảng này. Khi người dùng bắt đầu sử dụng nền tảng này, điều đó có nghĩa là người dùng đã hiểu đầy đủ và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này. Nếu người dùng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này, vui lòng ngừng sử dụng nền tảng này ngay lập tức.

Nền tảng này có quyền sửa đổi thỏa thuận này bất cứ lúc nào và thỏa thuận sửa đổi sẽ được công bố trên nền tảng này. Người dùng được yêu cầu kiểm tra thường xuyên và hiểu nội dung thỏa thuận mới nhất. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của nền tảng 7BALL.