Chính sách bảo mật – Chính Sách Bảo Mật 7BALL Mới Nhất 2024

Cảm ơn bạn đã lựa chọn dịch vụ của 7BALL. Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của bạn, vì vậy chúng tôi đã xây dựng Thỏa thuận quyền riêng tư này để giải thích cho bạn cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này và đảm bảo bạn hiểu đầy đủ cũng như đồng ý với nội dung của nó trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của 7BALL

Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, giới tính, tuổi, thông tin liên hệ, địa chỉ email, thông tin đăng nhập, thông tin thiết bị, hồ sơ sử dụng, v.v. Thông tin này giúp chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn và cải thiện trải nghiệm sản phẩm của bạn.

7ball

Mục đích thu thập thông tin cá nhân của chúng tôi là cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xác minh danh tính, xử lý đơn hàng, dịch vụ khách hàng, đề xuất sản phẩm, phân tích thị trường, v.v. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác không liên quan đến việc cung cấp dịch vụ.

Chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa dựa trên thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như giới thiệu các sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với bạn. Chúng tôi hứa sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các luật và quy định có liên quan trong các dịch vụ được cá nhân hóa của mình để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn không bị lạm dụng.

Chia sẻ và chuyển giao thông tin 7BALL

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác của chúng tôi để cung cấp cho bạn nhiều loại dịch vụ hơn. Trước khi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ ký thỏa thuận bảo mật với các đối tác của mình và yêu cầu họ tuân thủ luật pháp, quy định và chính sách quyền riêng tư có liên quan để đảm bảo an toàn cho thông tin của bạn.

Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp đặc biệt nhất định, chẳng hạn như sáp nhập, mua lại hoặc phá sản công ty. Trong quá trình chuyển giao, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được xử lý đúng cách và tuân thủ luật pháp và quy định có liên quan.

Bảo mật và bảo vệ thông tin 7BALL

Chúng tôi rất coi trọng vấn đề bảo mật và bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức cần thiết để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ trong mọi khía cạnh thu thập, lưu trữ, sử dụng, truyền tải và chia sẻ.

Chúng tôi sẽ thường xuyên tiến hành kiểm tra bảo mật việc lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân để kịp thời phát hiện và khắc phục các rủi ro bảo mật có thể xảy ra. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ thiết lập hệ thống quản lý nội bộ chặt chẽ để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép thông tin cá nhân của bạn.

Xin lưu ý rằng mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn nhưng bản thân môi trường Internet vẫn có nhiều điều không chắc chắn. Vì vậy, khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng đảm bảo lưu giữ thông tin cá nhân của mình đúng cách và tránh tiết lộ thông tin cho người khác.

Quyền của người dùng 7BALL

Bạn có quyền xem xét, cập nhật, chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Bạn có thể thao tác thông qua giao diện dịch vụ của chúng tôi hoặc liên hệ với nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Bạn có quyền lựa chọn có cung cấp thông tin cá nhân hay không. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng một số thông tin cá nhân có thể cần thiết để sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn từ chối cung cấp thông tin này, chúng tôi có thể không cung cấp được cho bạn các dịch vụ tương ứng.

Nếu bạn phát hiện thông tin cá nhân của mình bị lạm dụng hoặc có vấn đề bảo mật khác, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi và chúng tôi sẽ giải quyết khiếu nại của bạn trong thời gian sớm nhất và thực hiện các biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích của bạn.

Thông báo và cập nhật chính sách quyền riêng tư của 7BALL

Chúng tôi sẽ cập nhật chính sách quyền riêng tư này một cách kịp thời dựa trên sự phát triển kinh doanh, những thay đổi về luật pháp và quy định hoặc những thay đổi về nhu cầu của người dùng. Chính sách bảo mật được cập nhật sẽ được công bố trên giao diện dịch vụ của chúng tôi.

Khi có những cập nhật quan trọng đối với Chính sách quyền riêng tư, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua các phương tiện thích hợp, chẳng hạn như qua email, tin nhắn văn bản hoặc thông báo trong ứng dụng. Hãy nhớ chú ý đến các thông báo của chúng tôi để cập nhật nội dung mới nhất trong chính sách bảo mật của chúng tôi.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm của 7BALL

Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn nhưng xin lưu ý rằng có nhiều điều không chắc chắn cố hữu trong môi trường Internet. Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc rò rỉ hoặc mất mát thông tin cá nhân của bạn do các sự kiện bất khả kháng (như hacker tấn công, lỗi hệ thống, v.v.).

Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về việc rò rỉ hoặc mất mát thông tin cá nhân do lỗi của chính bạn hoặc sơ suất khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Hãy đảm bảo giữ thông tin cá nhân của bạn đúng cách và tránh tiết lộ thông tin đó cho người khác.

Thỏa thuận quyền riêng tư này có hiệu lực kể từ ngày xuất bản. Nếu có bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào, chúng tôi sẽ kịp thời cập nhật Thỏa thuận này và công bố trên giao diện dịch vụ. Vui lòng xem lại thỏa thuận này thường xuyên và liên hệ với 7BALL bất cứ lúc nào.